Nieuws:

Bekijk onze nieuwe Stichting 3rail kleding lijn! Mooi voor evenementen, stamafels en meet&greets op beurzen : Stichting 3rail Webshop

Als ik jonger dan 16 jaar ben: waarom is toestemming van mijn ouders nodig?

Gestart door forumbeheer zaterdag 25 maart 2017, 13:27:04

0 leden en 1 gast bekijken dit board.
Als ik jonger dan 16 jaar ben: waarom is toestemming van mijn ouders nodig?
De overheid schrijft een aantal zaken voor in de Uitvoeringswet AVG. Eén daarvan is dat voor het verwerken van je persoonsgegevens (al is het maar een gebruikersprofiel en wachtwoord) op het 3railforum er voor minderjarigen toestemming moet zijn van hun wettelijke vertegenwoordigers (meestal je ouders). Dit staat in artikel 5 van die wet.

De volledige tekst van artikel 5:
Citeer
Artikel 5

1Indien artikel 8 van de verordening niet van toepassing is, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.
2Indien de betrokkene onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een bewind of mentorschap is ingesteld, is, voor zover het een aangelegenheid betreft waarvoor de betrokkene onbekwaam dan wel onbevoegd is, in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
3Toestemming kan door de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4De rechten van de betrokkene, bedoeld in hoofdstuk III van de verordening, worden ten aanzien van betrokkenen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, ten aanzien van onder curatele gestelden en ten aanzien van betrokkenen ten behoeve van wie een bewind of mentorschap is ingesteld, uitgeoefend door hun wettelijk vertegenwoordigers, voor zover het een aangelegenheid betreft waarvoor de betrokkene onbekwaam dan wel onbevoegd is.
5Dit artikel is niet van toepassing op hulp- en adviesdiensten die rechtstreeks en kosteloos aan een minderjarige of een onder curatele gestelde worden aangeboden.